Ką reiškia „to beat a dead horse“?

Kokia yra angliško posakio to beat a dead horse („mušti negyvą arklį“) reikšmė?

Taip sakoma, kai iš kokio nors dalyko nebegalima nieko išpešti, tačiau su juo susiję pokalbiai ar veiksmai vis dar tęsiasi.

Artimiausi atitikmenys lietuvių kalboje:

  • tuščias reikalas,
  • bergždžias reikalas,
  • miręs reikalas.

Pavyzdys:

Jack wanted to discuss which of the two cars looked better, but his friends thought the argument would be like beating a dead horse. – Džekas norėjo padiskutuoti, kuris iš dviejų automobilių yra gražesnis, bet jo draugai manė, kad tai tuščias reikalas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *