Latviški įvardžiai – aš, tu, jis, ji

Kaip skamba įvardžiai latvių kalboje?

  • Aš – es
  • Tu – tu
  • Jis, ji – viņš (raidės n ir š tariamos minkštai), viņa (tar. vinia)
  • Mes – mēs (tariama kaip ir lietuvių kalboje)
  • Jūs – jūs
  • Jie, jos – viņi, viņas (tar. vinias)

Latvių kalboje visada kirčiuojamas pirmas žodžio skiemuo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *