Category Archives: Pastebėjimai

Romantiškas vertimas

Ar teko girdėti tokį dalyką kaip šnibždamasis vertimas?

Šnibždamas sinchroninis vertimas.

Vertėjas sėdi ar stovi tarp delegatų ir sinchroniškai verčia, tyliai kalbėdamas delegatams į ausį. (Pagal ec.europa.eu)

Man tai šitas apibrėžimas labai romantiškai skamba. Įsivaizduok, nuobodžiauji kokiam susirinkime ar susitikime, o čia staiga kažkas prie tavęs pasilenkia ir ima tyliai šnibždėti tau į ausį…