Laimė prancūziškai

Pasakojimas apie tai, kokia būna prancūziška laimė.

O taip pat apie tai, kaip prancūzams sekasi kalbėti angliškai, todėl dalis teksto yra anglų kalba.

Istorija nutiko netrukus po to, kai Šarlis de Golis baigė eiti Prancūzijos prezidento pareigas. Prezidentas ir jo žmona savo namuose turėjo keletą svečių iš Amerikos. Ne visi svečiai mokėjo prancūzų kalbą, todėl šeimininkams teko kalbėti ir angliškai. De Golis nors ir retai naudojo anglų kalbą, bet gerai ją mokėjo, o štai jo žmonos anglų kalbos žinios buvo gana primityvios. Vakarienės metu vienas iš svečių, norėdamas palaikyti pokalbį, paklausė prezidentienės:

– What do you expect the most from life now that your husband has no more official duties?

Akimirką pagalvojusi, prezidentienė atsakė:

– A penis!

Netikėtai įsivyravo nejauki tyla ir svečiai paskubom nuleido žvilgsnius į savo deserto lėkštes. De Golis, nugirdęs pokalbį, pasilenkė link žmonos ir pataisė:

Non, non, my dear, in Engleesh it eez pronounced ‘appiness!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *